رادیکال324ساله ام.
لابلای برگه های کتاب هام زندگی می کنم. هر از چندگاهی فیلم می بینم. عکس هم می گیرم، اگه عشقی بود ... ذوقی بود ... :)
و اگر بگن زندگی رو در یک کلمه خلاصه کن می گم یارا. همین.