+اینجا بریده هایی از کتاب هایی که خوندم و ارزش ثبت شدن رو داشتن، می نویسم ... دلتون خواست بخونین :)


1 : گفتم: یک جوان به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخوابد؟

گفت: یک آدم به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخواند؟ 

|سمفونی مردگان-عباس معروفی|


2 : در راه خلق باید بند عواطف را پاره کرد، اگر نه طنابی می شود دور گردن خودت

|جا ماندیم-بهناز علی پور گسکری|


3 : کونتین گفت : از این خانه بدم می آید. می ذارم از اینجا فرار می کنم.

جیسن گفت: خیلی وقته در حاله فراری. اما آن قدر دور نمی روی که وقت غذا اینجا نباشی!

|خشم و هیاهو-ویلیام فاکنر|


4 : اگر آدم گناه کرد و موفق شد آن گاه به عقیده ی خودش و دیگران گناه نیست. ولی اگر موفق نشد آن وقت گناه، گناه است و باید جبرانش کرد!

|سووشون-سیمین دانشور|


5: "به نظر من همه آدمها بی گناهن مگر اینکه خلافش ثابت شه."

"منم دقیقا همین جوری فکر می کنم کلود. همین دیروز داشتم به ایگنیشس می گفتم که ایگنیشس آدما همشون خلافن مگر اینکه بی گناهی شون ثابت شه."

|اتحادیه ابلهان-جان کندی تول|


6: "این آشغالا چیه روی زمین ایگنیشس؟"

"اینی که شما می بینی تمام فلسفه ی منه. هنوز کار داره. باید به شکل یک کلیت منسجم دربیاد. پس حواست باشه که پاتو کجا می ذاری."

|اتحادیه ابلهان-جان کندی تول|